Polidap jest to kompleksowy nawóz granulowany.

Dostępny jest on w dwóch składach chemicznych:

 • POLIDAP – fosforan amonu NP (S) 18-46-(5) oraz POLIDAP Light NP (S) 14-34-(17).
 • POLIDAP – fosforan amonu zawiera w swym składzie:
  • 18% azotu w formie amonowej
  • 46% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego zarówno w cytrynianie amonu jak i wodzie
  • 41% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie
  • 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie.
 • POLIDAP Light zawiera w swym składzie:
  • 14% azotu w formie amonowej
  • 34% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w cytrynianie amonu jak i wodzie
  • 28% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie
  • 17% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie.

Polidap oraz Polidap Light może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzywniczej i sadownictwie.

Gęstość nasypowa wynosi 0,9-1,0 kg/dm3

 

Zalecane dawki nawozu POLIDAP w połączeniu z solą potasową (K) w kg/ha
Roślina Zasobność gleby w fosfor i potas
bardzo niska i niska średnia Wysoka i bardzo wysoka
Zboża ozime i jare – dawkowanie na każdą tonę uzyskania zakładanego plonu ziarna 40 + 40 K 25 + 25 K 13 + 15 K
Rzepak – dawkowanie na każdą tonę uzyskania zakładanego plonu nasion 70 + 90 K 52 + 70 K 26 + 50 K
Grochy, bobik, łubiny – dawkowanie na każdą tonę uzyskania zakładanego plonu nasion 48 + 60 K 33 + 50 K 20 + 25 K
Ziemniak na oborniku – dawkowanie na każde 10 ton bulw 40 + 70 K 23 + 55 K 20 K
Ziemniak bez obornika – dawkowanie na każde 10 ton bulw 49 + 110 K 33 + 90 K 20 + 55 K
Burak cukrowy bez obornika – dawkowanie na każde 10 ton korzeni nie uprawiać 40 + 100 K 30 + 70 K
Burak pastewny na oborniku – dawkowanie na każde 10 ton korzeni 26 + 45 K 7 + 25 K 15 K
Kukurydza na silos na oborniku – dawkowanie na każde 10 ton uzyskania zakładanej zielonej masy 40 + 40 K 24 + 28 K 15 + 12 K
Kukurydza na ziarno – dawkowanie na każdą tonę uzyskania zakładanego plonu ziarna 26 + 50 K 17 + 40 K 11 + 25 K
Łąki i pastwiska – dawkowanie na każde 2 tony siana lub 10 ton zielonej masy 48 + 80 K 33 + 65 K 22 + 35 K
Trawy w uprawie polowej i trawy z motylkowatymi – na każe 10 ton zakładanej masy zielonej 48 + 60 K 33 + 50 K 20 + 25 K

 

Fosfor jest to pierwiastek, który słabo przemieszcza się w glebie. W związku z tym praktycznie nie ulega wymywaniu w głębsze jej warstwy. Niska migracja jonów fosforu powoduje, że należy nawozy fosforowe dokładnie wymieszać z glebą. Fosfor najlepiej jest pobierany przez system korzeniowy na głębokości 10-40 cm.

Przyswajalność przez rośliny fosforu uzależniona jest od zasobności gleby w magnez i potas.

 

Nawożenie fosforem pozytywnie wpływa na:

 • aktywność biologiczną gleby w rozumieniu lepszego wykorzystaniu innych składników pokarmowych,
 • prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz krzewieniu roślin,
 • zwiększenie odporności roślin na choroby grzybowe oraz na wyleganie zbóż,
 • zwiększa mrozoodporność,
 • kiełkowanie i wypełnienie nasion.

 

Kluczowe jest zapewnienie fosforu roślinie we wczesnych jej stadiach rozwojowych. Już w momencie kiełkowania odgrywa on kluczową rolę. Dlatego tak ważne jest zastosowanie fosforu przedsiewnie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Informacje o polityce bezpieczeństwa danych osobowych znajdziesz w dokumencie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.